2017 (19.05.) ХI Научно-практическая конференция с международным участием “Управление качеством в фармации”, НФаУ, Харьков, Украина.

 Тези:
1. КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ВИКОНАННІ СТАНДАРТНИХ МЕТОДИК, стор. 43 (З метою об’єктивної оцінки рівня практчної компетентності персоналу для вимірюва-льних лабораторій нами запропонована стандартизована процедура оцінки з використанням кількісного підходу).
2. НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА ТА ПОВОДЖЕННЯ З ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ, стор. 45 (Проблема відходів у навколишньому середовищі в даний час перейшла в категорію глобальних. У світі вже є розуміння, що небезпечні відходи повинні збиратися окремо і окремо знищуватися. До категорії небезпечних відходів належать лікарські засоби).
3. РОЗРОБКА МОДИФІКОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ПРОГНОЗОВАНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ, стор. 57 (Метою нашого дослідження була розробка підходу до оцінки прогнозованої екологічної концентрації (PEC) фармацевтичних забруднювачів поверхневих вод).
4. ФТАЛАТИ В МЕДИЧНИХ ВИРОБАХ, ВИРОБЛЕНИХ ІЗ ПЛАСТМАС, ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ЕНДОКРИННИХ ПОРУШЕНЬ, стор. 59 (За останні два десятиліття ми стали свідками зростаючого обсягу наукових досліджень про можливі несприятливі наслідки впливу на ендокринну систему групи промислових хімічних речовин, зокрема – фталатів).

СБОРНИК  ТЕЗИСОВ  ХI Научно-практическая конференция “Управление качеством в фармации”, НФаУ, Харьков, Украина.

 


Понравилась статья? - Расскажите о ней друзьям в соц сетях!
Share on Google+

Выскажите свое мнение

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваш комментарий